“Púť znamená pozvanie na spoločnú cestu, na ktorej prosíme Pána Boha o milosť, aby pretvoril naše staré ale i súčasné zranenia a vzájomnú nedôveru na nové možnosti v prospech celého spoločenstva. Pozýva nás, aby sme sa odpútali od našich takzvaných istôt a pohodlnosti a hľadali jeden nový pozemský život, ktorým nás chce Pán obdariť. Púť nás vyzýva k tomu, aby sme objavili a odovzdali ducha spolunažívania, a aby sme nemali obavy zo spoločného kontaktu, stretnutia a vzájomnej pomoci.”

“Kto sa odváži riskovať, ten u Pána neokúsi sklamanie. Kráčajme teda spoločne po ceste. Dovoľme, aby kvas evanjelia prenikol všade a aby s radosťou spásy obdaril naše národy v jednote a bratstve.”

Pápež František
Csíksomlyó

MARIÁNSKA CESTA je sieť peších a cyklistických trás, ktorá spájajú kultúrne, náboženské a spirituálne centrá stredo-východného regiónu Európy. Predstavuje program náboženského turizmu ôsmych stredoeurópskych štátov.

Akí sme

Údržbu Mary's Route vykonáva Medzinárodná asociácia sietí na Mary's Route. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa trás alebo udalostí, neváhajte nás kontaktovať.

International Network Association of the Mary’s Route(INAM)

Hungary, 8200 Veszprém
Házgyári út 4.

Manažér kultúrnej cesty

dr. Zsófia Galgócziné Szabó
+36 (30) 552 5319
rendezveny@mariaut.hu

Predseda kultúrnej cesty

dr. Tamás Szabó
+36 (30) 467 6444
szabo.tamas@komfort.hu

Medzinárodné vzťahy

Veronika Szabó
+36 (30) 717 7092
kapcsolat@mariaut.hu

 Kontaktuj nás

© Copyright 2020 Mária Út Egyesület - All Rights Reserved